Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové SBK,

v souladu s bodem 8 stanov spolku svolávám

3. volební členskou schůzi

Severočeského bridžového klubu, z.s.

Členská schůze se uskuteční v restauraci U Fírů, Stará 1094/76, 400 01 Ústí nad Labem v sobotu 27.října 2018 od 13:00 hodin. Schůze je veřejně přístupná. Hlasovací právo je spojeno s plným členstvím v SBK (Seznam členů s hlasovacím právem).

Program členské schůze

 1. Volba předsedajícího schůze a skrutátora
 2. Zpráva předsedy spolku o činnosti SBK za rok 2018
 3. Odvolání Ing. Jiřího Netuky proti rozhodnutí o zániku členství (Rozhodnutíodvolání)
 4. Schválení rozpočtu SBK na rok 2018
 5. Volba předsedy SBK
 6. Volba zastupitelů SBK
 7. Diskuze o návrhu Ing. Jiřího Netuky na změnu stanov bez možnosti přijetí závazného usnesení (vloženo 19.10.2018)
 8. Různé

Srdečně zvu k účasti všechny plné členy spolku s hlasovacím právem, jakož i ostatní zájemce o fungování SBK a bridžové dění v našem regionu. Po skončení členské schůze se uskuteční bridžový turnaj.

Buštěhrad, 12.10.2018

Petr Jelínek, předseda SBK

 

Vloženo 17.10.: K pořadatelství třetí ligy

Třetí celostátní liga – Čechy

V sobotu 6.10. uspořádal Český bridžový svaz v Ústí nad Labem regionální kolo třetí celostátní ligy za účasti dvou týmů SBK (Teplice, Dolní Poustevna) a týmů z Trutnova a Prahy. Žádný tým tedy nebyl vysloveně domácí, ústečtí hráči však zasáhli do turnaje ve třech různých týmech.

Dolní Poustevna ve své první ligové sezóně teprve sbírá zkušenosti, takže poslední místo odpovídá papírovým předpokladům, ale po drtivé porážce od Teplic dokázala bodovat v obou zbývajících zápasech.

Naopak družstvo Teplic bylo favoritem a po třech vítězstvích postupuje z prvního místa české skupiny do celostátního finále, které se v prosinci koná v Praze.

Nejdůležitější (a nejtěsnější) zápas dne tedy vidělo hned první kolo, v němž Trutnov vítězstvím 12,3-7,7 položil základ postupu z druhého místa. V zápasech s oběma týmy SBK pak trutnovští (s Luckou Jelínkovou v sestavě) dokázali získat více bodů než jejich pražští soupeři a spolu s Teplicemi čekají na jména čtyř postupujících týmů z moravské části, která vrcholí v těchto okamžicích v Havířově.

Členská schůze SBK a vyloučení člena

Vážení členové SBK,

Ačkoli řádné členské schůze našeho spolku probíhaly doposud v lednu, vzhledem ke komplikované situaci ve vedení SBK jsem se koncem srpna se sněmem SBK dohodl na uspořádání členské schůze v sobotu 27.10.2018 od 13:00. Hlavním bodem programu je volba nového předsedy spolku.

Z rodinných důvodů se o další dvouletý mandát nebudu ucházet. Věřím, že se najdou vhodní kandidáti nejen na tuto funkci, ale i na členství ve sněmu, který momentálně funguje v nižším počtu členů, než předpokládají stanovy.

I přes existenci výše uvedené dohody se Jiří Netuka pokusil převzít do svých rukou řízení spolku způsobem, který považuji za neslučitelný se stanovami našeho spolku, proto jsem použil svou pravomoc předsedy a rozhodl o jeho vyloučení ze SBK. Podá-li proti tomuto rozhodnutí odvolání, bude o něm rozhodovat členská schůze jako nejvyšší orgán spolku.

Předběžný program (další body mi můžete navrhovat):

 1. Volba předsedajícího schůze
 2. Odvolání Ing. Jiřího Netuky proti rozhodnutí o zániku členství (bude-li podáno)
 3. Schválení rozpočtu na rok 2018 (nebude-li projednán sněmem)
 4. Volba předsedy SBK
 5. Volba zastupitelů SBK
 6. Různé

Řádná pozvánka bude v souladu se stanovami zveřejněna nejpozději 15 dní před konáním schůze. Věřím, že se zúčastníte v hojném počtu, v souladu se zvyklostmi proběhne po členské schůzi bridžový turnaj (začátek nejdříve ve 14:00).

Petr Jelínek, předseda SBK

Rozhodnutí o vyloučení Jiřího Netuky

 

Svodka událostí z Velké ceny Ústí nad Labem

Ze sportu

Velkou cenu Ústí nad Labem vyhráli členové BK Trutnov Jiří Baláš – Josef Horáček. Vítězům prvního kola patřilo po odehraných 50 partiích až třetí místo průběžného pořadí, v té poslední polovina sálu nedošla do podlimitních čtyř piků, druhá polovina sálu předražovala do optimálních pěti trefů bez jedné. Jediný pár sehrával čtyři piky a čistý top je vrátil na výsluní. Loňský vítěz Luboš Spálovský obsadil s Lucií Kupkovou druhé místo. Na celostátní turnaje se letos po delší odmlce vrátil Pavel Raboch a letní zajímavé osmé místo z VC Sněžka potvrdil ve Velkém Březně bronzovou pozicí, kterou vybojoval spolu se Zdeňkem Laštovičkou.

Z domova

Velká cena Ústí nad Labem se letos přesunula ze skal nad labským údolím přímo k poněkud vyschlému českému veletoku. Účast 23 párů byla o něco slabší než v premiérovém ročníku, na čemž se jistě podepsala kolize s festivalem v chorvatské Pule. Potěšující je především mírný nárůst počtu účastníků z řad členů domácího klubu, kteří se sice opět soustředili převážně na spodku výsledkové listiny, ale o to cennější je vidět, že jim nechybí trpělivost a první loňská zkušenost je od kontaktů s bridžisty z jiných krajů naší země neodradila.

Publicistika

V Ústí nad Labem se po dlouhých letech stalo, že turnaj seriálu Velkých cen řídil hrající vedoucí turnaje. Na první pohled lze tuto skutečnost omluvit tím, že pořádající klub existuje teprve druhým rokem, vedoucí turnaje i oba pořadatelé se však na celostátních bridžových soutěžích pohybují desítky let a jejich chybný úsudek lze jen částečně omluvit tlakem okolností. Z původně přihlášených 24 párů nedorazili tři hráči. Přeorganizování turnaje na 11 stolů by znamenalo zdržení. Vedoucí zřejmě nebyl na tuto možnost, která není ojedinělá, dobře připraven. Proto zvolil řešení, které umožnilo použít připravený rozpis na 12 stolů, a turnaj sám odehrál, ačkoli se na první pohled zdá absurdní touto iniciativou (která samozřejmě patří pouze do klubových turnajů, nikoli na celostátní soutěže) do turnaje zavést pauzu.

Organizátorům se tu vymstil přechod z loňského modelu (2×18 rozdání plus finále), který by v tomto počtu párů byl organizačně snazší, byť by – podobně jako těžkopádně zvolený letošní model – neodpovídal liteře bodu 5 propozic seriálu Velkých cen. Tento případ snad vyvolá zamyšlení nad tím, zda není lepší před poměrně restriktivním výčtem požadavků dát organizátorům volnější mantinely k dosažení cíle, kterým je vyvážený a spravedlivý turnaj.

Komentář

Organizaci VC UnL jsem delegoval na Jiřího Křivánka, který na ni spolupracoval s Jiřím Netukou. Sám jsem se akce neúčastnil, protože jsem na daný termín měl dlouho dopředu domluvenou jinou akci. Snažil jsem  se o jiný termín, což nevyšlo (a přivítal bych to nejen já, ale i účastníci Puly). Od začátku jsem měl pochybnosti o vhodnosti volby, ale okolnosti mne k ní dotlačily. Přesto přiznávám, že jsem nečekal problém v něčem tak samozřejmém. Těm z vás, kteří čekali organizaci odpovídající mému standardu a zkušenostem, se upřímně omlouvám.

Opravdovým překvapením pro mě nebylo, že se něco pokazilo (to se stává a stalo se mi to i na loňské VC UnL). Šokující je pro mě reakce výboru ČBS. Bývali to zapálení mladí kluci s tahem na bránu, kteří to občas přeháněli s mikromanagementem (například v době, kdy psali bod 5 propozic seriálu Velkých cen). Z hrajícího vedoucího by je dřív kleplo. Dnes už ne.

Ústní stanovisko VČBS k VC UnL je takové, že si Výbor (stejně jako vy) myslí, že by se to nemělo stávat, avšak (na rozdíl od vás) se na to podívali do řádů a nikde není napsáno, že Velkou cenu musí řídit nehrající vedoucí, tudíž nikdo nic neporušil. Mohl bych to vykládat jako vyvrcholení dvouleté snahy přimět Výbor k respektování psaných řádů (velké téma v době, kdy jsem byl zvolen do kontrolní komise), ale kromě porážky zdravého rozumu v tom vidím spíš znak naprostého vyhoření. Nevím, na čem ještě členům výboru záleží (a nevím, na čem ještě záleží vám, protože mně si na průběh VC nikdo nestěžoval), ale pro těch pár komunálních témat, v nichž se netočí statisíce, mám pořád motivaci.

Proto jsem se rozhodl kandidovat na člena výboru ČBS. Doteď jsem se tomu bránil, neboť jsem pravidelným kritikem současného týmu. Žádný alternativní tým mi nedává smysl (předposlední se rozpadl večer před schůzí, poslední se rozhádal přímo na schůzi) a nečekám, že během čtvrt roku inspiruju někoho, kdo stál dosud opodál. Jsem tedy připraven na každou roli, až po páté kolo u vozu. Tím spíše, že po dvouleté praxi v SBK považuji spolupráci se současným výborem za mnohem věcnější a efektivnější než jak jsem ji vnímal dříve.

Z článků Petra Jelínka, Petra Jelínka, Petra Jelínka a Petra Jelínka sestavil nehrající kapitán Petr Jelínek. 

 

Internetový bonus

Transkript emailové konverzace ze schránky sněmu SBK (chronologie odspodu nahoru). #TakhleSiTuZijeme

Hlavní vlákno VC (příloha)

Vedlejší téma 1 a Vedlejší téma 2

 

 

Plyšový bridž (1)

Plyšový bridž, to není žádná Bavlnka, v níž vaše nedokonalosti zůstanou skryty před dotěrnými pohledy zkušených hráčů. Když hrají bridž plyšová zvířátka, každá jejich hloupá akce může být zvěčněna přísným pozorovatelem, i kdyby za ní stály vlastnosti a slabosti, které jsou nám lidem zcela neznámé a cizí.

Při psaní blogu je snadné propadnout pocitu nedostatku zpětné vazby. Počet komentářů pod příspěvky či počet zobrazení jsou pouhá čísla, za nimiž se mohou skrývat nečekané příběhy. Zatímco Martínek ještě číst neumí a na kariéru bridžisty se připravuje kibicováním, armáda plyšových zvířátek, které velí, evidentně čte ráda. Když zvířátka zjistila, že počet aktivních bridžistů na Ústecku odpovídá jejich vlastní populaci, řekla si, že není důvod, proč by se nám nemohla vyrovnat. Nějaký balíček karet je u nás vždy po ruce.

Když jsem to zjistil, samozřejmě jsem jejich zápolení začal s nadšením sledovat. Největší naděje jsem vkládal do Médi. Mimo doyena smečky, černého kocoura Tomíčka, jehož bolavé klouby už touží hlavně po klidu, je Méďa nejstarším z plyšáků, což podtrhuje jeho přirozený sklon k vůdcovství. Tím, že jsem propásl samý začátek fungování Plyšového BK, jsem možná nezvratně přišel o možnost postrčit jeho kariéru správným směrem. Sebevědomí píše velké příběhy, a to nejen na straně vítězů.

Hluk z ložnice, který patří k období losování partnerů, se opět ztišil a Méďa zahájil licitaci jedním bez trumfů. Pandička pasovala a Krokodýl zaúpěl: „My jsme si ani neřekli, jaký hrajeme bez.“ Méďa se už nadechoval, ale zachoval se hráčsky a udržel jazyk za zuby. V podobných společnostech, kde počet užívaných licitačních systémů překračuje počet hráčů, je pozdní domlouvání systému neřestí, která je všeobecně tolerována. Přesto je vhodné, aby impuls k dodatečné domluvě přišel od soupeřů. Do pokračujícího Krokodýlova vnitřního monologu, který dírou mezi zuby unikal do veřejného prostoru, vstoupila Koalka s přímou otázkou: „Jaký je to teda bez?“

Ta slova zapůsobila, jako když šavle odstraní zátku z šampaňského. „Tohle je spíš slabý bez,“ vyhrkl Méďa.

„Význam hlášek vysvětluje partner hráče, který hlášku použil“, ozvalo se z nečekaného směru. Čenda moc dobře věděl, že kibicům není dovoleno vstupovat do konverzace bez vyzvání, ale ani on se nedovedl udržet. Čenda je ajznboňák. Logo Českých drah má vyšité na pravé zadní noze a ona dvě písmena mu dala jméno jen několik minut poté, co rozšířil řady plyšové rodiny. Zatímco ostatním zvířátkům je vlastní chovat se na základě pudů, příslušník modré armády má vytříbený smysl pro dodržování řádů a pravidel, čímž si mnoho sympatií u ostatních nezískává. Když se k tomu přidá jeho prořízlá pusa, není divu, že se záhy objevila teorie o tom, že má i příjmení, na které odkazuje monogram na jeho noze. Nedovolím si jej zde uvést, neboť s touto verzí Čeněk Nebil spokojen.

Ani já ten názor nesdílím. Čenda si byl dobře vědom, že strohé vyjádření: „12-14,“ by bylo v rámci okolností únosnou odchylkou od turnajových zvyklostí. Byla to slova „tohle“ a „spíš“, která spolu s lehce neobvyklou intonací probudila podezření, že Méďa popisuje svůj konkrétní list, nikoli systém, jehož užití ve dvojici s Krokodýlem v dobré víře mlčky předpokládal.

Olej nalitý do ohně však nevzplál a odvážný Čendův vstup do děje nevyvolal konflikt. Krokodýl zapasoval a stejně učinila na posledním místě plně informovaná Koalka. Méďa se už před výnosem ošíval, jako by byl přesvědčen o partnerově selhání, a když se na stůl vyložilo ♠A4 ♥863 ♦K972 ♣A843, svolal všechny přítomné slovy: „Schválně se pojďte podívat, co byste s tím řekli?“

Pravděpodobně měl na mysli hlášku 3NT, protože jak přibývaly další a další názory v bitvě mezi pasem a invitem 2NT, zřetelně ztrácel o debatu zájem. Ta se přesunula mezi diváky a hráči se věnovali výhradně bitvě o každý zdvih, která skončila poměrem 8-5.

„Jeden pád,“ ohlásil Méďa konečné skóre.

Poté, co byl obránci upozorněn, že sehrával závazek 1NT, dalo se v jeho tváři vyčíst spíše zklamání z neblahých důsledků pro post mortem rozbor licitace, než radost z neočekávaně nabytých 120 bodů. Jelikož oba tábory diváků byly vyrovnané a osud partie závisel stejně jako osudy lidských zákonů na momentální docházce poslanců, pokusil se Méďa posunout diskuzi razantně kupředu: „Já mám přece kartu, se kterou vůbec nechci hrát 1NT.“

„To se nabízí snadné řešení – stačí zahájit 1NT,“ pronesl klidným hlasem Čenda a chobot zkroutil tak, aby překryl cukající koutky úst.

Méďa byl příliš zabrán do své věci, než aby postřehl impertinenci, a jal se doložit svou tezi vyložením listu na stůl: ♠T865 ♥AKQ ♦JT9 ♣ KQ7

To Čenda nijak nekomentoval, protože mu mozek běžel na plné obrátky. Tohle má být slabý bez? Jestli ano, jeho předchozí podezření bylo liché a Čenda se za něj v duchu omlouval. Nebo snad zapomněl starý pardál Méďa, že systémy s beztrumfovým otevřením v zóně 12-14 byly v této společnosti běžnou praxí? Pak by měl opravdu „spíš“ slabý „silný bez“.

Ostatní řešili nahlas přízemnější problémy. Jeden tábor se rozčiloval, jak má Krokodýl čekat 15 bodů, když je zahájení definováno jako 12-14, druhý marně hledal malý třílist, kterým se Méďa zaklínal, když své 4333 prodával jako list pro barevný závazek. Jelikož oba tábory byly stejně silné, Méďa operativně vystoupil z role grilovaného premiéra a ukryl se v roli moderátora, který utne překřikování dvou oponentů tím, že pustí další příspěvek, v tomto případě pak rozdání. V něm Krokodýl i Méďa znovu dostali silný list, oba byly vhodné pro zahájení. Po úvodním pasu Pandičky byl dříve na řadě Krokodýl a zahájil jedním pikem. Méďa odpověděl dvěma káry. Krokodýl znovu prohlédnul svůj list a nemaje ničeho pozitivního nad rámec zahájení zapasoval. Vzhledem k pouhým sedmi trumfům na lince vzal Méďa 10 zdvihů, a jelikož závazek splnil, aniž by překročil hranici trapnosti +150 , nenašel se nikdo, kdo by cítil potřebu se nad touto partií pozastavit.

Aktivní linka je aktivní linka a tak v dalším rozdání po Krokodýlově zahájení jedním pikem skočil Méďa na tři srdce, čímž vyvolal u nervózního partnera záchvat nerozhodnosti. Po velkém přemýšlení Krokodýl konečně odolal pokušení opět vše vyřešit definitivně kartičkou, která mu jde k pleti. a místo pasu vytáhnul 3NT. Zřetelná nelibost nad průběhem dražby se tím přesunula na druhou stranu stolu, kde tentokrát zapasoval Méďa. Celé rozdání vypadalo takto:

20180704 Plysovy bridz H1

Nebyl to zrovna výnosový problém a po stažení čtyř kár byl osud hlavního hráče zpečetěn. Netrpělivý Méďa již v průběhu sehrávky odhalil, že 3NT nebyl vhodně zvolený závazek a začal se na partnerovi dožadovat příležitosti sehrávat 4♥. Když bylo dílo dokonáno, Krokodýl vycenil všech svých 13 karet a 12 zubů. Srdce leželo na stole jediné a každý kromě Médi by měl při pohledu na bílou klaviaturu to svoje až v kalhotách.

„Proč nehrajeme srdce? S tímhle bych vytrumfoval, a pak už by to bylo snadné,“ mával svými srdcovými figurami Méďa. Jeho autorita ve skupině byla znát nejen z toho, že nikdo nahlas nepoukázal na to, kdo zapasoval 3NT, ale i z toho, že na čtvrtou dámu za impasem upozorňovala jen tichá šeptanda.

„No tak tu dámu odevzdám a zbytek už půjde,“ odbyl Méďa námitky, které se slily do slyšitelné hlasitosti. „On si řekne 3NT a nedrží kára,“ pronesl se spokojeným výrazem plyšáka, který vyhrál dražbu tím, že CHO zahnal skokem na tři srdce do kouta.

(LHO = left-hand opponent; RHO = right-hand opponent; CHO = central-hand opponent)

„Srdcí máte sedm, ale piků máte osm, proč byste měli hrát srdce, když můžete hrát piky,“ zeptal se s dětskou nevinností Martínek. Mezi plyšáky to zašumělo, jak všichni horečně počítali.

„Jestli je těch piků osm, mají se hrát piky. Jenže co bylo v té dražbě špatně? Kdo mohl přijít na to, že je piků na lince osm?“ Po Tomíkově úvaze se naopak rozhostilo ticho, protože každý rozuměl tomu, že je otázka dobře položená, nikdo však ještě neznal odpověď.

První se ozvala Koalka: „To přeci Méďa věděl celou dobu, zahájení jeden pik slibuje čtyřlist. On sám čtyři piky má, takže jemu to musí být jasné od začátku.“

Větší hloupost zřejmě nikdy Méďa neslyšel: „Vím sice o čtyřlistu, ale ne o takovémhle,“ ukázal na eso a krále gestem, kterým je měnil v bezcenný prach, jakkoli jádro sdělení bylo vlastně opačné.

Koalka by ráda namítla, že proti čtyřem malým pikům odevzdá v pikovém závazku eso a krále, zatímco v srdcovém závazku odevzdá v pikách eso a krále. Než si svůj proslov v hlavě urovnala, bylo už pozdě, protože ze známého směru přiletěla chladná kulka: „Zrovna ty bys v životě na čtvrtou desítku jedním pikem nezahájil,“ připomněl Méďovi patnáct minut starý hřích Čenda.

Hozená rukavice opět nastolila ticho, do něhož se Krokodýl, v němž se celou tu dobu hromadila pára, nebohému Méďovi nahlas zasmál. „Když zahajuješ takovouhle kartu, neměl jsi ten 1NT náhodou rovnou dorazit do tří,“ hodil řečnickou otázku Čenda novým směrem.

Začínám chápat Čendův problém. Kromě prořízlé pusy má i sloní paměť.

 

 

 

Sandwich Puppet

Sendvič je pokrm tvořený dvěma plátky chleba, které svírají libovolnou náplň. John Montagu, čtvrtý hrabě ze Sandwich, si prý v 18. století nechal servírovat plátky masa mezi dvěma chleby proto, aby nemusel přerušovat karetní hru. Zcela jistě to nebyl bridž, který se jako samostatná hra objevil na přelomu 19. a 20. století.

Puppet je anglický výraz pro loutku, figurku připomínající člověka, jejíž chování má v rukou člověk, který je zpravidla ukryt pozorovateli.

Jakkoli je historka o lordu Sandwichovi u bridžového stolu přibarvená, jistě není od věci po něm pojmenovat nejen taktickou situaci (Sandwich overcall – zásah do dražby po zahájení LHO, pasu partnera a odpovědi RHO), či konvenci, kterou lze v dotyčné situaci použít (název Sandwich No Trump nesouvisí vlastním významem konvence ukazující nedražené barvy), ale konečně už i konvenci, která svou vnitřní architekturou odkáže na šťavnatou náplň, která se skrývá mezi plátkem chleba dole a plátkem chleba nahoře.

Výraz Puppet již bridžová dražba používá pro forsující hlášku, která partnera nutí použít relé (nejnižší legální hlášku). Použití této techniky je vhodné zejména při velké informační asymetrii mezi partnery. Měl-li jeden (zpravidla zahajitel) již příležitost svůj list dobře popsat, zatímco druhý (zpravidla odpovídající) je v situaci, kdy může mít velmi široké spektrum listů, šetří tento přístup dražební prostor druhého na úkor (méně cenného) prostoru prvního. Vlastně se jedná o standardní ekonomickou dražbu – má-li první hráč list, který není třeba dále popisovat, drží dražbu nízko levnou hláškou. Technika Puppet udělá navíc jen to, že (ve vhodných, předem definovaných situacích) označí jako: „Netřeba popisovat“ sto procent možných listů dotyčného. V praxi spíše něco jako 95 % – s výjimečnými listy lze po dohodě Puppet i prolomit, podobně jako u příbuzné techniky transferů (ty se liší od Puppetu tím, že předávají informaci  – zpravidla o barvě – zatímco Puppet je pouze přípravou na možný přenos informace v dalším kole dražby).

Konvence Sandwich Puppet byla popsána již v systému Wspolny Jezyk 2010 pod názvem Tani transfer. Hodí se nejen do Polského trefu, ale i do jiných přirozených systémů, proto jsem ji pod názvem Laciný transfer testoval. Jelikož se nejedná o transfer, ale Puppet, neobstojí prostý překlad před naším informovaným publikem, proto volím název přesnější, který je popisný nikoli vůči situaci (použití nejlevnější volné hlášky), ale směrem k významu hlášky – použití Puppetu spojuje v jedné hlášce bezcenné listy (dolní plátek chleba) s listy nečekaně silnými (horní plátek chleba), zatímco pro zbytek (šťavnatá náplň mezi nimi) je vyhrazen celý zbylý licitační prostor.

Zde by mohl příspěvek klidně končit, protože je už dost dlouhý, ale bylo by smutné vůbec netušit, kde že se Sandwich Puppet objeví. Jako ilustraci tedy dodávám popis jeho předchůdce – Gadżet Gawrysia z WJ2005. Zobecněním této myšlenky (pocházející z USA, nikoli přímo od Piotra Gawryse) vznikl Tani transfer.

1♦-1♠/2♣-?

2♦ = slabá oprava do kár

2♥ (nejlevnější volná hláška) = Puppet na 2♠ (viz níže)

2♠ (v přirozené dražbě slabé opakování piků) = přirozené a pasovatelné, ale nově konstruktivní

S listy, kdy chceme, aby partner 2♠ pasoval, použijeme Puppet 2♥ a zapasujeme (téměř) povinnou odpověď 2♠. Druhým typem listu je libovolný manšforsing, kdy po odpovědi 2♠ pokračujeme v naturálním popisu listu. Tím se eliminuje potřeba definovat (nepřirozeně) některé skoky v dražené barvě jako forsující – přímo dražíme neforsující leč konstruktivní listy, přes Puppet dražíme FG.

Toto je běžné využití Puppetu (plánuju zapasovat odpověď nebo dál dražím), které je známé např. z Two-way Checkbacku (hláška 2♣), který u nás zdomácněl pod jménem „x-y-NT“ (opět jméno, které označuje KDE, nikoli JAK, konvence funguje). Nevýhodou je, že se hráč musí naučit konvenci, kterou použije na jediném místě, a to ještě na takovém, k němuž existují zástupy podobných sekvencí, s nimiž si lze novou konvenci splést (proč to neplatí i pro „1♥-1♠/2♣-?“ nebo „1♦-1♥/2♣-?“?). To je vstupenka do muzea odložených konvencí, kam by Gadżet Gawrysia patřil, nebýt zobecnění, které přišlo v příští verzi Polského trefu.

 

 

Letní ÚTD měl jasné vítěze

Letní ústecký turnaj dvojic v azylu Krušovické hospůdky nedaleko Mírového náměstí přilákal osm dvojic. Nejexotičtějším účastníkem série se stal hybatel českobudějovického bridže Václav Kypta, jeho partnerka Marie Rosolová je prvním účastníkem z největšího českého klubu BKP.

Výsledkovou listinu ovládla domácí dvojice Luděk Kubšovský – Jaromír Novák se ziskem 68,45 %. S odstupem téměř deseti procent získala druhé místo tradiční SBK-Chaos kombinace Jiří Křivánek – Jakub Hora (58,93 %). O třetí místo se podělili zástupci Teplic (Alena Kabourková – Jiří Netuka) a Děčína (Jana Lazarčuková – Jiří Počepka) se shodným skóre 55,95 %.

Kompletní dokumentace a odkaz na matriku ČBS.

Pearson pro Adama

Myslím, že je na čase učinit z tohoto blogu, který je dosud nudnou hlásnou troubou lokálních záležitostí severočeského bridže, čtení atraktivnější pro širší bridžovou veřejnost. Jelikož jsem zrovna četl článek Adama Kubici o rozdáních vygenerovaných pro pražské a celostátní soutěže, mohu klidně začít oborem, který jsem formálně vystudoval (a povídání o dražební teorii nechat na později).

Za dekádu v pokerovém prostředí jsem slyšel všechny existující historky o smůle, takže mé obvyklé řešení když slyším, že jsou divná rozdání (mám pasivní linku; mám třikrát za sebou trumfy 4-1; zasáhnu soupeřům do Two-over-one a najdu partnera s nullblatem), je politovat dotyčného hned po první větě a v případě pokračování monologu se vymluvit na intoleranci laktózy a zamknout se v kabince. Pro kolegy bez potravinových omezení bych alternativně doporučil publikovat statistický test i se srozumitelným a důvěryhodným závěrem. Třetí cestu (nahodit čísla a nechat prostor konspirátorům, aby zjistili, proč je nikdo neinterpretuje) považuji za chybnou. Jelikož však Adam v textu přiznal, že něco nedělá proto, že to jiný umí lépe (to se mi u bridže stalo naposled někdy před třemi lety), před čímž smekám, považuji za čestné věnovat jeho záležitosti trochu úsilí.

Zkoumání rozloh sice není jediná cesta, jak ověřit regulérnost rozdělení (můžeme třeba sledovat, zda chodí dáma za klukem či před ním), ale pracujme s dodanými daty rukou statistika.

Statistici mají rádi nezávislé veličiny. Rozloha Severu v rozdání 1 je nezávislá s rozlohou Severu/Východu v rozdání 2, avšak neplatí, že rozloha Severu v rozdání 1 je nezávislá s rozlohou Východu v rozdání 1. Opakem NENÍ tvrzení, že na sobě závisí. Jen se ovlivňují. Má-li Sever 8-5-0-0, je zřejmé, že pravděpodobnost pravidelné rozlohy na Východě je nižší. Kromě intuitivní zkušenosti, že jsou partie normální a partie gulášové (intuice často klame), se lze zamyslet nad tím, jak vypadají listy, které rozdáme náhodně mezi tři hráče z balíčku, z nějž jsme před tím odstranili osm piků a pět kár (tak to ve skutečnosti funguje).

Proto se vyhneme sčítání čtyř dodaných sloupců a vybereme si jeden z nich, který otestujeme. Já jsem Východočech, proto jsem vybral kolonku East. Ostatní statistici mohou volit jinou kolonku, všichni ovšem varují před postupem, kdy zkusíme všechny čtyři a snažíme se výsledky interpretovat jaksi najednou (nejsou to vzájemně nezávislá data).

Co tedy testujeme. Máme rozhodčího, který hází kuličky do 39 bedniček. Bednička číslo 1 nese nápis: „Východ má rozlohu 4-4-3-2,“ bednička 39 má nápis: „Východ má rozlohu 13-0-0-0.“ Nikdo netvrdí, že jsou bedničky stejně velké, nebo že jsou rozestaveny tak, aby měly všechny stejnou šanci na zásah. Naopak očekáváme, že chytrý program rozestavěl bedničky tak, že rozhodčí, který se drží pokynů výrobce, trefí každou bedničku dlouhodobě se správnou pravděpodobností (sloupec „exp“).

Co se může stát špatně? Kromě špatně napsaného programu může zákeřný rozhodčí schválně mířit jinam, nebo na konci kuličky přendávat z krabice do krabice podle své vůle. Prožil-li si roli MUDr. Šafránka, kterému OÚNZ vyčítá příliš vysokou míru prevence, může si zkusit vycucat z prstu ten celostátní průměr. Primárně tedy kontrolujeme, zda se naházené kuličky příliš neliší od očekávaných výsledků, ale po očku koukneme i na to, jestli se nepodobají až moc.

Detaily Pearsonova testu dobré shody jsou nudné, jen je třeba poznamenat, že vyžaduje, abychom v každé bedničce očekávali alespoň 5 kuliček, proto sloučíme posledních čtrnáct krabiček do jedné. Nad rozlohou 6-6-1-0 přivřeme oči (po 6882 hodech čekáme 4,955 kuličky) a necháme ji existovat samostatně, od 8-4-1-0 po 13-0-0-0 máme jedinou krabičku, což jistě nevadí čtenáři, který laskavě uzná, že všechny obsažené rozlohy jsou dostatečně zákeřné.

Hodnota chí-kvadrát statistiky pro listy Východu je 34,570. Tuto hodnotu srovnáme s hodnotou pro 25 stupňů volnosti na nejběžnější hladině významnosti 0,05 – ta činí 37,652. Hypotézu, že data pochází z multinomického rozdělení s parametry odpovídajícím náhodnému rozdání karet nelze na hladině 0,05 zamítnout. V následujících odstavcích se to pokusím převést do srozumitelné řeči.

Teď když většina čtenářů odpadla – p-hodnota je 0,0963. Kdybychom se nebáli křivého obvinění nevinného a stanovili si volnější hladinu významnosti 0,10, znamenalo by to již zamítnutí hypotézy (tvrdili bychom, že se s rozdáními manipulovalo, a byli bychom si vědomi, že je šance 10 %, že tomu tak nebylo), tudíž nemá cenu ztrácet čas s druhou otázkou: „Nejsou data příliš načesaná?“ Evidentně nejsou.

Samozřejmě, ač jsem před tím výše varoval, cvičně jsem tam hodil data pro ostatní světové strany. Tam jsou p-hodnoty výrazně vyšší – 0,5171 (W), 0,7625 (N) a 0,7110 (S) – což znamená, že o dobré shodě s naším očekáváním není nejmenší pochyb. Adam asi uhodnul, že se na data podívá někdo z Východu a nastrčil tam ty nejlepší kousky (rozevláté, ale ještě v normě). Podle ostatních světových stran byla rozdání 2017/18 těžká nuda (ale neatakujeme p-hodnoty blízké jedničce, jak by se stalo v případě, že by očekávané a pozorované četnosti byly úplně shodné – tedy nelze podezřívat, že jsou data učesaná).

Pokud si jako cvičení chcete aplikovat Pearsonův test na počet šiken/singlů/dublů, zapomeňte na to. Kromě vazeb mezi listy hráčů ve stejném rozdání jsme tam zatáhli i vazby mezi různými barvami v jednom listě, takže na tahle čísla si netroufnu.

Slíbil jsem závěr: Věda říká, že jsou rozdání (přesněji: prezentovaná data) v pořádku.